شنبه, 18 سپتامبر 2021  |  
 طرح درس گروه مامایی 

.بروز رسانی 1398/07/07

   Download : نشانه شناسی و معاینات فیزیکی.pdf           File Size 333 KB
   Download : کارآموزی نشانه شناسی.pdf           File Size 235 KB
   Download : فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3.pdf           File Size 413 KB
   Download : فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1.pdf           File Size 403 KB
   Download : طرح درس فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3.pdf           File Size 513 KB
   Download : تاريخ و اخلاق و قوانين حقوق در مامايي.pdf           File Size 403 KB
   Download : بيماريهاي زنان و ناباروري.pdf           File Size 472 KB
   Download : بیماری هاي زنان و ناباروري.pdf           File Size 1078 KB
   Download : بیماری نوزادان.pdf           File Size 381 KB
   Download : بهداشت مادر و کودک و باروری (1).pdf           File Size 1078 KB
   Download : بارداري و زايمان1-بارداري طبيعي.pdf           File Size 405 KB
   Download : بارداري و زايمان 3.pdf           File Size 1000 KB
   Download : بارداري و زايمان .3.pdf           File Size 537 KB
   Download : اصول و فنون پرسناری و مامایی و روش کار.....pdf           File Size 1000 KB
   Download : اصول اپیدمیولوژی.pdf           File Size 478 KB
   Download : کاراموزی بهداشت باروری           File Size 356 KB
   Download : فیزیوپاتولوژی3.pdf           File Size 558 KB
   Download : فیزیوپاتولوژی 1.pdf           File Size 466 KB
   Download : جنین.docx           File Size 40 KB
   Download : جنین شناسی.pdf           File Size 763 KB
   Download : بهداشت مادر و کودک.pdf           File Size 763 KB
   Download : بهداشت مادر و کودک.docx           File Size 68 KB
   Download : کاراموزی نشانه شناسی           File Size 598 KB
   Download : فیزیوپاتولوژی 2           File Size 598 KB
   Download : ژنتیک.pdf           File Size 192 KB