شنبه, 18 سپتامبر 2021  |  
 مدارک و فرمهای حق التدریسی 

.

 

   Download : لیست مدارک موردنیاز درخواست تدریس.docx           File Size 24 KB
   Download : فرم شماره 1.doc           File Size 196 KB
   Download : فرم اعلام شماره حساب سیبا.doc           File Size 24 KB
   Download : فرم اصلی قرار داد حق التدریس اساتید.doc           File Size 63 KB