دوشنبه, 26 اُكتبر 2020  |  
 ریاست 

 

دکتر سید مهدی میرکاظمی


معاون دانشگاه ورئيس مجتمع فرهنگي و آموزشي سما آستارا

و

عضو هیت علمی گروه برق و مکانیک واحد آستارا